Donderdag 1 oktober 2020 | 13:45 uur
Herdenking monument/kunstwerk Rozenboom door Gymnasium Celeanum die dit heeft geadopteerd. Ieder jaar herdenkt het Gymnasium Celeanum de deportatie van de Zwolse Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De herdenking vindt plaats vanaf 13.45 uur. Leerlingen uit jaarlaag drie hebben een grote rol bij deze herdenking. Tijdens mentorlessen zijn zij hierop voorbereid door gastsprekers verbonden aan Herdenkingscentrum Kamp Westerbork en tijdens het vak tekenen hebben zij een opdracht omtrent Etty Hillesum gemaakt: “Vruchten en bloemen dragen op elke grond, waar men geplant is, zou dat niet de bedoeling zijn?”.

Onderdeel van de herdenking is een rozentocht. Deze tocht gaat vanaf het huidige Gymnasium Celeanum-gebouw aan de Westerlaan naar de voormalige gymzaal van het vroegere pand van het Gymnasium Celeanum aan de Veerallee. Daar zullen de leerlingen de namen noemen van de mensen die gevangen zaten in deze gymzaal en daarna zullen zij een roos neerleggen bij het monument ‘De Rozenboom’. Na het namen noemen volgt een minuut stilte. Historicus Jaap Hagedoorn en de wijkwethouder Ed Anker zullen kort het woord voeren.

Vanwege Covid-19 gelden dit jaar speciale regels tijdens de herdenking. 

> Meer informatie is te vinden op de website van het Celeanum