De Vereniging Verkeersslachtoffers is gecertificeerd als ANBI-instelling. ANBI staat voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Als je een ANBI-instelling bent, dan moet je voldoen aan een aantal regels. Eén van die regels is, dat een aantal gegevens van de ANBI-instelling moet worden gepubliceerd op de website. Daarom staan hieronder de volgende gegevens:

Naam van de instelling: Vereniging Verkeersslachtoffers
Het fiscaal nummer: 8050.37.925
Adres van de vereniging Verkeersslachtoffers: Zie onder de tab “Contact”
Naam en functie van de bestuurders: Zie onder de tab “Bestuur”
Het beloningsbeleid: De Vereniging Verkeersslachtoffers is een vrijwilligersvereniging. Er is geen beloningsbeleid.
De doelstelling van de ANBI: Zie onder de tab “Over ons”
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Zie het jaarverslag, dat u eveneens kunt vinden onder de tab “Over ons”
Voor de financiële jaarrekening 2017 zie  Jaarrekening 2017 Vereniging Verkeersslachtoffers