Het luiden start om 13 uur en duurt ongeveer 8min en sluit hierbij mooi aan op de start van de livestream en het landelijke startmoment.

 https://www.klokkenluidersgildezwolle.nl