februari 2020 | Gemeente Zwolle en het Historisch Centrum Overijssel hebben als missie dit jaar de herinneringsplaquettes in Zwolle uit te breiden en waar nodig te vervangen. 

In relatie tot de stadswandeling en fietsroutes in Zwolle e.o. worden bestaande herinneringsplaquettes geactualiseerd en nieuwe toegevoegd om een gebouw, plek of monument met een rol of betekenis in relatie tot de oorlog te markeren.