ANNO 5 Prins Bernard

Een verhaal van ANNO, Museum in de maak | ”De bevrijding van Zwolle werd uitbundig gevierd: “De Canadezen worden met gejuich ontvangen, kortom Zwolle raakt in een feestroes”. Maar dat heugelijke feit betekende voor anderen de zekerheid dat ze hun geliefden nooit meer zouden zien.

Een vrouw wier man in het Huis van Bewaring gevangen had gezeten, stond daar op hem te wachten. Toen de gevangenen vrijgelaten werden, bleek haar man daar niet tussen te zitten: “Versteend, verdoofd, ging ik naar huis.”

Het hoogtepunt van de bevrijding was voor veel Zwollenaren het bezoek dat Prins Bernhard als opperbevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) op dinsdagmiddag 17 april aan de stad bracht. Vanaf het bordes van de Harmonie aan de Grote Markt, waar het hoofdkwartier van de BS gevestigd was, nam hij de huldeblijken van de toegestroomde menigte in ontvangst. Voor hen was hij de wegbereider van zijn schoonmoeder, Koningin Wilhelmina, die gedurende de bezettingsjaren was uitgegroeid tot een baken in het verzet tegen de Duitse overheersing.”

Foto: collectie Oorlog en Bevrijding, Collectie Overijssel, FD026878.
Maker: Willem Jan Voerman.
Locatie: Grote Markt Datering: 17 april 1945.

Deze productie is een initiatief van ANNO, Museum in de maak en tot stand gekomen in samenwerking met Bevrijdingfestival Overijssel en met dank aan: MeeMaker Kees Meijer voor het inspreken van de audio en Douwe Bruinsma voor het realiseren van de audioproductie. De audio is te beluisteren op de website van ANNO, Museum in de maak.