ANNO 3 verkeersbord3. NL ZlHCO 1214 FD026608 scaled

Een verhaal van ANNO, Museum in de maak | ”Op allerlei manieren was de bezetter aanwezig in het straatbeeld. Militairen waren op verschillende plekken in de stad gelegerd en liepen rond in de stad. Verder waren er gebouwen waar het Duitse gezag en zijn diensten zetelde, zoals dat van de Ortskommandant aan de Burgemeester Van Roijensingel, de Beauftragte en Sicherheitspolizei aan de Potgietersingel en de Duitse politie in de Emmastraat.

En naarmate de bezetting langer duurde, werden steeds meer schoolgebouwen in beslag genomen, met name om de soldaten te legeren. Ook aan de bewegwijzering op straat was de Duitse invloed te zien. Niet alleen verwezen ze naar de instanties van de bezetter, ze waren ook in het Duits gesteld. Op het bord bij de Diezerpoortenbrug verordonneerde de Ortskommandantur dat Duitse leger-, SS- en politievoertuigen voorrang hadden. Het was verboden dergelijke borden te fotograferen.”

Foto: collectie Oorlog en Bevrijding, Collectie Overijssel, FD026608.
Maker: Jacob Johan Reinking.
Locatie: Diezerpoortenbrug.
Datering: 25 februari 1941.

Deze productie is een initiatief van ANNO, Museum in de maak en tot stand gekomen in samenwerking met Bevrijdingfestival Overijssel en met dank aan: MeeMaker Kees Meijer voor het inspreken van de audio en Douwe Bruinsma voor het realiseren van de audioproductie. De audio is te beluisteren op de website van ANNO, Museum in de maak.